Деликатно право. Трето преработено и допълнено издание - Поля Голева

Деликатно право. Трето преработено и допълнено издание
Автор: Поля Голева
Обем: 312 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Нова звезда"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-12-16
Нашата цена: 18.20 лв
 

В книгата са разгледани всички общи и специални положения на деликтното право - на този дял от гражданското право, който урежда предпоставките и правните последици от причиняването на вреди на друго лице. Книгата използва оригинален подход - тя не се ограничава само до действащата правна уредба в чл. чл. 45-54 от Закона за задълженията и договорите, а разглежда и други състави на непозволено увреждане, съдържащи се в отделни специални закони. На базата на богатата съдебна практика, на съвременната чуждестранна литература, на практиката на Съда на Европейския съюз са изследвани проблемите на виновната, на безвиновната отговорност, на отговорността за вреди, причинени от друг, на отговорността на държавата и общините за вреди, на отговорността за вреди, възникнали при упражняване на правнорегламентирана дейност, на отговорността на лечебното заведение за вреди, причинени от лекар и др.

Направен е анализ на обезщетението на имуществените и неимуществените вреди, като са включени интересни нови постановки от модерната чуждестранна практика.

Монографията поставя много въпроси, някои от които могат да дадат повод за по-нататъшни изследвания, за обогатяване на съдебната практика и науката в сферата на деликтното право.