Европейско право на околната среда - Проф. Лудвиг Кремер

Европейско право на околната среда
Автор: Проф. Лудвиг Кремер
Обем: 696 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Сиела"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2009-01-07
Нашата цена: 30.96 лв
 

„Европейско право на околната среда“ е настолно четиво за всички професионалисти, чиято сфера на дейност включва околната среда.
Книгата съдържа подробен преглед на европейските законодателни актове в областта на околната среда. Предлага обяснение на произхода и източниците на общностното право на околната среда и изброява организациите, участващи в правотворческия процес.
Изложени са различните правни, политически и практически инструменти, които могат да се използват, както и съответните процесуални правила.
Разгледани са и отношението между правомощията и задълженията на общностните институции и тези на държавите-членки, включително транспонирането и прилагането на общностното право от последните, както и санкциите в случаите на нарушения.
Специално за изданието на български език е включена нова глава, която дава оценка на политическото значение на общностното право на околната среда, разглежда актуалните институционни, политически и юридически проблеми, пред които то е изправено, и обсъжда ролята му в световен мащаб.
Авторът, професор д-р Лудвиг Кремер е преподавател по Европейско право на околната среда в Колежа на Европа в гр. Брюж (Белгия) и е хоноруван и гостуващ професор в университетите в Бремен и Копенхаген и в Университетския колеж Лондон (UCL). Той е бивш началник на отдел „Управление“ към Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.
Автор на научната редакция на българското издание е Чавдар Георгиев – заместник министър на МОСВ и преподавател по Екология и Международно екологично право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и НБУ.