Разследване на престъпления против собствеността - Радостин Беленски

Разследване на престъпления против собствеността
Автор: Радостин Беленски
Обем: 248 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-05-27
Нашата цена: 14.62 лв
 

Кражба, грабеж, измама

Настоящата книга е втора от Серия „Криминалистика”. Тя предоставя референтно по природата си знание относно методиката на разследване на едни от най-често извършваните престъпления против собствеността – кражба, грабеж и измама.

В книгата се предлагат възможни решения при разследването относно:

- наказателно-правната и криминалистичната характеристики: анализ на основните и някои от квалифицираните състави на посочените престъпления и техни разграничения;

- особеностите на образуването на досъдебното производство и типичните въпроси, които са свързани с него;

- възможните комбинации от първоначални и неотложни следствени действия в съответствие със следствената ситуация;

- особеностите на организацията на отделните процесуални способи на доказване, произтичащи от предмета на доказване.

В приложението са представени:

- по-важните решения от съдебната практика;

- кратък терминологичен речник;

- избрана библиография.

Книгата е предназначена за широк кръг от юристи – съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, студенти по право