ЗОП. Коментар на измененията и допълненията /ДВ бр. 53/9.07.2010 г./ -

ЗОП. Коментар на измененията и допълненията /ДВ бр. 53/9.07.2010 г./
Автор:
Обем: 144 стр.
Формат в мм.: 150х210
Издател: ИК "Персонал Консулт - Г.Попов"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-07-30
Нашата цена: 5.46 лв
 

В края на м. юни 2010 г. Народното събрание разгледа и прие поредните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Обект на обсъждане бе общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене три законопроекта за изменение и допълнение на ЗОП с вносители Министерския съвет, народните представители Е. Радев и Д. Атанасова и народните представители К. Димитров и Д. Гяуров.

Актуалните нови моменти в ЗОП могат да бъдат представени в три осноВни групи:
- Промени, произтичащи от Директива 2007/66/ЕО, основно съдържащи се в чл. 41-41в, в глава единадесета относно реда за обжалване на решенията на възложителите и новата глава единадесета „а":
- Промени за подобряване на уредбата, по-съществените от които са представени по-долу в т. II;
- Други, сред които новият чл. 26а от ЗОП, с който се въвеждат изисквнията на друг европейски акт - Директива 2009/33/ЕО на Европейският парламент и на Съвета за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства и свързаното с него приложение № 3а и т.н.