Кадастър и имотен регистър 3. издание - към 1 септември 2009 г. -

Кадастър и имотен регистър 3. издание - към 1 септември 2009 г.
Автор:
Обем: 256 стр.
Формат в мм.: 110х180
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-09-02
Нашата цена: 7.30 лв
 

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържане на картата на възстановената собственост, водене на партидите на недвижимите имоти.

Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и подзаконови актове по прилагането му, и извлечение от Закона за геодезията и картографията.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.