Опазване и закрила на културното наследство -

Опазване и закрила на културното наследство
Автор:
Обем: 168 стр.
Формат в мм.: 120x190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-04-02
Нашата цена: 5.60 лв
 

Сборникът съдържа новия Закон за културното наследство, който комплексно уреди опазването и закрилата на културните ценности, представляващи национално културно наследство – реда за идентифициране, деклариране и регистриране, териториалноустройствена защита, предоставяне на концесии върху недвижими културни ценности, режима на сделки с движими културни ценности, правата и задълженията на собствениците, ползвателите и държателите, условията за износ и връщане.
Своето място в сборника намира и международноправната уредба на закрилата на културни ценности - Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата и конвенции на ЮНЕСКО по опазване на световното културно наследство.
Книгата съдържа информационно приложение с данни за публикацията на основните многостранни международни договори и актове на общностното право в областта на закрилата и опазването на културното наследство, които са в сила за Република България.