Публични организации - Христина Балабанова

Публични организации
Автор: Христина Балабанова
Обем: 124 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-01-15
Нашата цена: 10.92 лв
 

Настоящото изследване си поставя за задача да разгледа публични организации по смисъла на чл. 2 от Закона за финансово регулиране на публичния сектор, организации, различни от държавата. Те са част от множество правни субекти в публичния сектор, но са значително обособени и отделени от останалите поради наличието на самостоятелни или обособени бюджети.
Изследването се концентрира върху административноправната проблематике на организация на тези субекти, правните отношения с ползвателите, необходимостта от административноправни, организационни промени с оглед нормалното им функциониране и защита на общественото благо и интерес. Неминуемо при разглеждане на проблематиката, се засяга и финансовоправният аспект на тези въпроси, доколкото именно неговият различен характер и правна същност обуславят и особения им статут сред публичните организации.
Монографията няма за задача да даде цялостен, пълен отговор на всички въпроси, които възникват. Тя е само опит да се запълни съществуващата празнота по този въпрос и да се очертае нов модел на изграждане на тези социални системи.