Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация 3. издание – към 15 ноември 2011 г. -

Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация 3. издание – към 15 ноември 2011 г.
Автор:
Обем: 48 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-11-21
Нашата цена: 4.30 лв
 

Поместен е новият правилник, приет с решение на Висшия съдебен съвет от 27.10.2011 г. и обнародван в ДВ, бр. 88 от 2011 г., който урежда организацията на дейността на Висшия съдебен съвет, както и структурата, функциите и организацията на работа на неговата администрация – правомощия, постоянни и временни комисии, ред за провеждане на заседанията и за оформяне на актовете, вътрешен одит, структурни звена и статус на служителите в администрацията.