Закон за движението по пътищата. В сила от 1 юли 2009 -

Закон за движението по пътищата. В сила от 1 юли 2009
Автор:
Обем: 116 стр.
Формат в мм.: 145х205
Издател: ИК "Златно кормило"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-09-01
Нашата цена: 5.01 лв
 

Сборникът е предназначен за всички водачи на пътни превозни средства.
Изданието е първото необходимо учебно помагало за лицата, обучаващи се водачи на моторни превозни средства и на трамваи и за техните преподаватели
То с успех може да се използва от учащите се, изучаващи „Безопасност на движението по пътищата".
Настоящият сборник може да се ползва от всички служители на контролните органи (КАТ, ДАИ и др.) и от други служители на МВР, упражняващи контрол на пътя от служителите на службите по безопасност на движението, от юристите, от служители, имащи отношение към безопасността и културата в движението и от всеки участник в движението по улиците и пътищата.
Той съдържа новия Закон за движението по пътищата (ЗДвП) от 1999 г,, в който са включени повечето от главите на Правилника на отменения ЗДвП. Част от останалите глави от този Правилник са включени в тук публикуваните Наредби. Останалите невключени 6 непълни члена, на този Правилник са тук публикувани веднага след Закона. Тези 6 члена запазват действието си съгласно § 10 от преходните и заключителните разпоредби на действащия ЗДвП. Правилник за прилагане на действащия ЗДвП до 01.01.200.9 г.не е приеман.