Прихващане. Материалноправни и процесуалноправни проблеми. 1 Том. Избрани съчинения в три тома - Валентина Попова

Прихващане. Материалноправни и процесуалноправни проблеми. 1 Том. Избрани съчинения в три тома
Автор: Валентина Попова
Обем: 820 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-01-30
Нашата цена: 30.10 лв
 

Настоящото издание е първа част на трилогията с избрани съчинения на доц., д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА, доцент по граждански процес (гражданско изпълнително производство) в ЮФ на СУ „Св. Кл.Охридски”, адвокат, синдик.

Първият том е посветени на прихващането. Вторият – на несъстоятелността, а третият съдържа избрани студии и статии на авторката.

В „Прихващане. Материалноправни и процесуалноправни проблеми“ са поместени две монографии – „Прихващане. Материалноправни проблеми“ и „Възражението за прихващане в съдебния исков процес“. За първата книга това е трето непреработено издание. За втората, която впрочем е и успешно защитена дисертация на авторката, това е второ непреработено издание. Поради изчерпването на тиражите и големия интерес на читателите към тези съчинения Сиела, със съгласието на авторката, публикува съчиненията в оригиналния им вариант.

Умелото съчетаване на научния и ориентирания към практиката подход при анализа на поставените проблеми, обуславя добрия прием на застъпените тези в съдебната практика, независимо от динамиката в изменението на нормативната база и актуалността на идеите към днешна дата за практикуващите юристи.