Деликтно право. Второ преработено и допълнено издание - Поля Голева

Деликтно право. Второ преработено и допълнено издание
Автор: Поля Голева
Обем: 272 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-03-18
Нашата цена: 14.56 лв
 

„Деликтно право" е второ преработено и допълнено издание на излязлата през 2007 г. едноименна книга. Освен класическите институти на непозволеното увреждане, уредени в чл. чл. 45 - 54 от Закона за задълженията и договорите и богатата съдебна практика по тяхното прилагане, в нея се разглеждат много нови и модерни в европейското право проблеми. За първи път се поставят въпроси на безвиновната, обективната отговорност, на ролята на фондовата структура за обезщетяване на вреди, на имплементирането на европейското деликтно право, на отговорността на държавата за неизпълнение на задължението си да имплементира директиви в националното право, отговорността на парламента, извъндоговорната отговорност по Договора за ЕС.
В книгата са включени специалните състави на деликтна отговорност, уредени в отделни закони, като отговорността на държавата и общините за вреди, отговорността на членовете на съветите в акционерното дружество, отговорността на нотариуса, на синдика, на частния съдебен изпълнител, професионалната отговорност. Обхваната е и деликтната отговорност за вреди, причинени на околната среда и отговорността за вреди, причинени от генно модифицирани организми, отговорността за вреди, причинени от замърсяване с нефт. Без да има претенцията за изчерпателно обхващане на всички случаи на деликтна отговорност, книгата поставя важни и актуални въпроси на нейното съвременно развитие.