Частното съдебно производство според новия ГПК - Панчо Бешков

Частното съдебно производство според новия ГПК
Автор: Панчо Бешков
Обем: 128 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-03-04
Нашата цена: 8.01 лв
 

Изследването разглежда общото понятие на изпълнителното производство, неговите правни и литературни източници, направена е дефиниция на института като е отграничен от сродните му изпълнителни производства. В светлината на новия ГПК, който влезе в сила на 01.03.2008 г., са коментирани конкретно въпросите, отнасящи се до способите, принципите и фазите на частното съдебно изпълнително производство, както и правната защита срещу неправомерно принудително изпълнение.
В края на изложението са разгледани някои проблеми във връзка с гарантирането на личността и имуществото на частните съдебни изпълнители и е предложена визия за тяхното евентуално решаване.
Изразените в книгата идеи представляват интерес за съдебни изпълнители, съдии, адвокати, други практикуващи юристи и граждани, които се интересуват от частното съдебно изпълнение.