Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти - Памела Бучкова

Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти
Автор: Памела Бучкова
Обем: 207 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-11-10
Нашата цена: 12.74 лв
 

"След като обърнах последната страница на книгата, в мен се затвърди мнението, че този труд запълва значителна празнина в българската административноправна теория. На базата на задълбочен сравнителноправен анализ и след преглед на актуалното състояние на законодателството и съдебната практика, авторката убедително обосновава нуждата от уреждането на института на административния договор в материалноправен и процесуалноправен аспект. Смятам, че кодифицирането на материята би могло да стане в Административнопроцесуалния кодекс.
Книгата представлява изключително сериозно и задълбочено изследване, което би представлявало интерес, както за практикуващи юристи, така и за учени-теоретици, законодатели и студенти."

Николй Гунчев