Правен режим на земеделските земи и горските територии - Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ, Стойка КУРТЕВА, Юлия СТОЙКОВА

Правен режим на земеделските земи и горските територии
Автор: Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ, Стойка КУРТЕВА, Юлия СТОЙКОВА
Обем: 384 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Труд и право"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-11-09
Нашата цена: 21.84 лв
 

Съдържание:

Земеделски земи:
В практико-приложен план са разгледани конкретни въпроси на земеделските земи след приключване на реституцията:

• ползване и неправомерно ползване;
• правен режим на арендата и на масивите за ползване;
• правен статут и актове на органите на поземлената собственост;
• карта на възстановената собственост;
• видове режими на земята и др.

Горски територии:
В коментарен анализ е представен новият Закон за горите:

• инвентаризация, планиране и сертификация на горските територии;
• вещни права;
• промяна на предназначението;
• стопанисване и защита;
• строителство в горски територии;
• органи на държавната администрация;
• регистрация за извършване на дейности и др. Изданието е предназначено за практикуващи юристи - съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти; експерти в специализирани държавни, общински и корпоративни структури, управленски екипи на горски стопанства и земеделски кооперации; специалисти в общински и областни администрации - дирекции „Земеделие”, общински служби по земеделие и др.; собственици и ползватели на земеделски земи и гори, арендатори, инвеститори, строители, селскостопански производители и прочее.