Семеен кодекс 2009 – Семеен кодекс 1985 (съпоставка на текстовете) - Цанка Цанкова

Семеен кодекс 2009 – Семеен кодекс 1985 (съпоставка на текстовете)
Автор: Цанка Цанкова
Обем: 324 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-08-31
Нашата цена: 10.32 лв
 

Сборникът „Семеен кодекс 2009 – Семеен кодекс 1985 (съпоставка на текстовете)“ предлага улеснение и удобство на всички, ползващи закона. Сборникът представя разпоредбите на двата кодекса, като сравнява текстовете им. Целта е да помогне за бързо и лесно намиране на нужния текст в новия СК, да се види срещу този текст възпроизведен съответстващия текст на отменения СК. Така сборникът предоставя възможност непосредствено да се проследи еднаквото и различното в съпоставените текстове, да се извлече новото в уредбата и лесно да се достигне до знание на разпоредбата, приложима към конкретен казус.

В сборника ще намерите и текстовете на законите, регламентациите в които имат отношение към материята на семейното право. Те дават информация със значение за разбирането на съответните семейноправни институти и новите положения в уредбата им. Това са извлечения: от част трета, част пета и част шеста на Гражданския процесуален кодекс, от Закона за закрила на детето и от Закона за гражданската регистрация. Поместени са и Законът за медиацията и Законът за наследството.

Въведението към сборника е на чл.кор.проф.дюн Цанка Цанкова.