Наследяване по завещание в международното частно право - Станислав Йордански

Наследяване по завещание в международното частно право
Автор: Станислав Йордански
Обем: 328 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-01-03
Нашата цена: 14.62 лв
 

Настоящият труд е посветен на основни институти и правоотношения, свързани с наследяването по завещание, като ги представя от гледна точка на международното частно право. Разгледана е уредбата на международната компетентност при наследяване по завещание, както и на приложимото право към завещателната дееспособност, способността за наследяване по завещание, формата, съдържанието и тълкуването на завещанието.
В проучването е направена съпоставка между стълкновителните норми в областта на наследяването по завещание на повече от сто държави, като са извлечени общите характерни белези _въз основа на критериите на привързване/ и различията между отделните националноправни източници на международното частно право. Разрешенията в отделните държави се класифицират съобразно различните критерии и съотношението между тях, т.е. дали те са посочени алтернативно, кумулативно или при условията на евентуалност. Наред с това са разгледани и специфичните особености на отделните законодателства, които ги отгличават от останалите.