Коментар на кодекса на труда - Теодора Дичева

Коментар на кодекса на труда
Автор: Теодора Дичева
Обем: 336 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-03-31
Нашата цена: 12.47 лв
 

Последните промени в Кодекса на труда доразвиват правата на работниците и служителите, също така и правата, но в много по-голяма степен, задълженията на работодателите. Многократно са увеличени размерите на имуществените санкции и глобите за нарушение на задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и при нарушаване разпоредбите на трудовото законодателство. Като противовес на тези силно завишени санкции законодателят за пръв път е регламентирал в Кодекса отговорност за маловажно нарушение. Разширен е обхватът на контрола и сериозно са засилени правомощията на органите на Инспекцията по труда при осъществяването на проверки за спазване на трудовото законодателство.
За новите положения в Кодекса на труда можете да се подготвите с настоящия експертен коментар.

Към изданието е приложен и пълният текст на КТ, НРВПО и ПМС 44/19.02.2009 г.

Информация за автора: Теодора Дичева , юрист. Завършила юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1995 г. Работила е като юрист в Агенция за приватизация, а от 1998 г. и до настоящия момент работи в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. От 2008 г. е директор на правната дирекция в Инспекцията по труда.