Гражданско съдопроизводство. Том втори. Съдебни и несъдебни производства - Любен Корнезов

Гражданско съдопроизводство. Том втори. Съдебни и несъдебни производства
Автор: Любен Корнезов
Обем: 608 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "София - Р"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-02-19
Нашата цена: 36.40 лв
 

...Няма го вече проф. Ж. Сталев, няма го нашето ГПК, по чиито правила и аз като дългогодишен съдия съм разглеждал и решавал хиляди дела. А "делото" не е "папката", а човешки съдби, които не дават мира и в безсънните нощи на съдията. С вечния въпрос, който те изпепелява и в отвъдното - правилно ли реших делото? Не осъдих ли невинния?

Под лозунга за реформи днес имаме нов Граждански процесуален кодекс / ДВ, бр. 59/2007 г./. Да се надяваме за добро, като съществено се променя нашето гражданско съдопроизводство в почти всичките му измерения. България, като страна - член на ЕС, трябва пряко да прилага общностното право.

В първата година от приложението на новия ГПК съдилищата изпитват немалки затруднения при прилагането на новите процесуални институти, което се дължи и на неясната правна уредба. Студентите, а и практикуващите юристи не могат да се ориентират "по кой учебник да четат"...
Авторът