Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 3. издание - към 5 януари 2013 г. -

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 3. издание - към 5 януари 2013 г.
Автор:
Обем: 128 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-01-15
Нашата цена: 4.40 лв
 

Поместен е Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с който се урежда изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила съдебни актове, както и правното положение на лица, задържани под стража по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
Включено е и извлечение от Закона за омбудсмана във връзка с функциите на омбудсмана като Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.