Международно правораздаване. Трето преработено и допълнено издание - Александър Драгиев

Международно правораздаване. Трето преработено и допълнено издание
Автор: Александър Драгиев
Обем: 416 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-11-21
Нашата цена: 17.00 лв
 

Международният арбитраж и международното правосъдие са единствените правораздавателни способи за мирно решаване на международноправните спорове. Правораздавателни, защото и двата способа решават спорове, като отсъждат на кого принадлежи спорното право. Следователно в своята съвкупност те представляват правораздаването в международното публично право. Основното внимание в книгата е отделено на международното правосъдие, като то е разгледано чрез най-авторитетния му представител – Международният съд на ООН. Той е единственият международен съдебен орган, който има едновременно универсален характер и обща компетентност.
Книгата е първото цялостно изследване в българската международноправна литература на устройството на този съд и съдопроизводството в него. Изданието е трето поред, основно преработено и допълнено. Използвана е най-новата съдебна практика. Освен Устава на ООН и Статута на Международния съд, е приложен и списък на всички съдебни дела и съвещателни мнения на съда, цитирани в книгата.
Александър Драгиев е професор по международно публично право. Преподава общия курс по международно публично право, международно правораздаване, международна закрила на правата на човека. Автор на многобройни публикации в областта на отговорността на държавата в международното право, международното правосъдие, правата на човека в международното право.