Публично предлагане на ценни книжа 8. издание - към 15 януари 2013 г. -

Публично предлагане на ценни книжа 8. издание - към 15 януари 2013 г.
Автор:
Обем: 528 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-01-22
Нашата цена: 11.70 лв
 

Представена е нормативната уредба на публичното предлагане на ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, дейността на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, на инвестиционните посредници, регулираните пазари на финансови инструменти, на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества и на други предприятия за колективно инвестиране.
Текстовете са анотирани с препращания между разпоредби, включени в сборника, и към актове по прилагането на законите.