Наследяването по закон - Катя Аспарухова

Наследяването по закон
Автор: Катя Аспарухова
Обем: 216 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-07-04
Нашата цена: 13.76 лв
 

Правоотношенията във връзка с наследяването винаги са актуални, доколкото са свързани с въпроси какво и на кого оставят лицата след своята смърт. Тяхната динамика е белязана от динамиката на обоектите на наследствено правоприемство и правата върху тях, включени в наследственото имущество. Материята, макар и на пръв поглед непроменлива - се свързва с определени специфики под въздействието на настъпилите промени във времето, включително и на обществено-икономическите такива, поради което се изисква нов прочит.

Глава първа на дисертационния труд са разгледани основните понятия на наследственото право във връзка с наследяването по закон. В глава втора са разгледани по същество въпроси, свързани с наследяването по закон. Дадена е дефиниция на наследяването по закон, което е съпоставено с наследяването по завещание. Посочени са лицата, които наследяват по закон и редовете, в които са включени, както и последователността при призоваването им към наследяване. Обсъдени са наследствените им дялове. Специално място е отделено на наследствените права на преживелия съпруг и неговия дял в наследството. в глава трета са разгледани въпросите, свързани с придобиване на наследството, които обхващат изразената воля на призованите към наследяване наследници да приемат или да се откажат от наследството. В глава четвърта са вглючени разнородни въпроси във връзка с наследяването, като е направен опит те да се групират по няколко признака. Разграничени са случаите с оглед на субекта - държавата и общините, които получават наследството по реда на чл.11 ЗН.