Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България - Ивайло Василев

Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България
Автор: Ивайло Василев
Обем: 192 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-09-19
Нашата цена: 14.62 лв
 

Книгата "Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България" представлява сравнителноправен анализ на законодателствата на Италия и България в сферата на установяването и отнемането на незаконно придобитото имущество.

В него е направена правна квалификация на най-съществените форми и видове престъпна дейност, чрез които се реализират печалби и имущество с незаконен прозиход: укриване на данъци, неплащане на задължителни осигуровки, контрабанда, корупция, трафик на хора и наркотици, изнудване и др.

Подробно са разгледани понятията "конфиксакиця" и "отнемане" и някои спорни текстове в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).

Систематизирани са основните фактори в българското и италианското законодателство за отграничаване на лица, спрямо които е предприета проверка за установяване на имущество с незаконен произход.

Умелият теоретичен анализ, както и практическата насоченост на настоящия труд го правят изключително ценен за всички юристи с интерес в разглежданата област.