Казуси по наказателно право. Особена част. Второ преработено и допълнено със съдебна практика издание - Лазар Груев, Ралица Илкова

Казуси по наказателно право. Особена част. Второ преработено и допълнено със съдебна практика издание
Автор: Лазар Груев, Ралица Илкова
Обем: 512 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-05-22
Нашата цена: 21.00 лв
 

След успеха на първото издание на „Казуси по наказателно право – особена част“ излиза от печат и второто, преработено и допълнено издание. Книгата е насочена главно към студентите от юридическите факултети, затова казусите и въпросите към тях са формулирани с цел учебната материя да бъде усвоявана по-леко и по-пълно. Ползата от сборника се допълва и от факта, че в конкурсите за постъпване на работа в органите на съдебната власт решаването на казус е един от елементите на изпита.
Основната новост във второто издание е допълването на казусите със съответна съдебна практика по всеки раздел от разглежданата материя. Така се подчертава справочният характер на сборника като помагало за бъдещи и практикуващи юристи в материята на отделните видове престъпления. Подбраните и систематизирани актове на върховната съдебна инстанция в годините от 1955 до 2006 дават ключ за решаването на съответните „юридически задачи“ и по този начин се постига баланс между теоретични и практически знания и умения по наказателно право. Целта на изданието е да спомага за развиване на аналитично юридическо мислене, на способност за мотивирано и съобразено с действащото законодателство, доктрината и съдебната практика обосноваване на правни тези.