Медийно аудио - и аудиовизуално право - Райна Николова

Медийно аудио - и аудиовизуално право
Автор: Райна Николова
Обем: 326 стр.
Формат в мм.: 165х250
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-06-08
Нашата цена: 12.74 лв
 

Учебникът "Медийно аудио- и аудиовизуално право" е опит да се представи цялостно дейността по предоставяне на медийни аудио- и аудиовизуални услуги като административноправно явление, както и основните проявления на регулаторната политика в тази област, имаща за цел да защитава определени обществени интереси като културно многообразие, право на информация, медиен плурализъм, закрила на малолетните и непълнолетните лица, защита на интересите на радиослушателите и телевизионните зрители в качеството им на потребители на медийни аудио- и аудиовизуални услуги.

Изследванията са предимно теоретични, като са използвани и издаваните от медийния регулаторен орган актове в тази сфера. Съществено място е отредено на съдебната практика, която тълкува опита на надзорния орган по прилагане на Закона за радиото и телевизията. Въз основа на действащото законодателство са разгледани принципите на медийните услуги и основните институти на медийното аудио- и аудиовизуално право - програма, предаване, реклама, спонсорство, позициониране на продукти, радио- и телевизионен пазар.

Учебникът е предназначен предимно за студентите-юристи и журналисти, но би могъл да се ползва от всички юристи, журналисти, маркетинг специалисти - научни изследователи и практици, както и от други, интересуващи се от проблемите на медийното аудио- и аудиовизуално право.