Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството. Второ преработено и допълнено издание - Савин Ковачев, Стоянка Илова, Милка Гечева, Борислава Кишкилова, арх. Пенчо Димитров, Борис Милчев

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството. Второ преработено и допълнено издание
Автор: Савин Ковачев, Стоянка Илова, Милка Гечева, Борислава Кишкилова, арх. Пенчо Димитров, Борис Милчев
Обем: 776 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Труд и право"
Мека подвързия
Дата на включване: 2016-07-31
Нашата цена: 32.76 лв
 

Това е второ преработено и допълнено издание на една от най-успешните книги на ИК „Труд и право”, издадена през 2004 г. Публикувани са общо 57 експертно разработени процедури, обхващащи всички етапи на строителния процес:

устройствено планиране на територията;
одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителство;
лицензионни режими и строителен надзор;
въвеждане в експлоатация;
административен и съдебен контрол;
правен режим на ограничаване правото на собственост.

Всяка от процедурите е разработена по предварително зададен макет: цел на процедурата, правни основания, участници (страни), действия на участниците в хронологичен ред, възможни усложнения или допълнения, отказ и обжалване, правни последици. Към всяка процедура са представени образци на приложни документи.
Процедурите са съобразени с действащото законодателство и имат указателен характер.