Регламентът Брюксел I. Коментар - Николай Натов и колектив

Регламентът Брюксел I. Коментар
Автор: Николай Натов и колектив
Обем: 624 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Сиела"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2012-05-30
Нашата цена: 30.10 лв
 

При написването на коментара са взети предвид съществуващите досега разработки в науката за Международното частно право в държавите - членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общности, отделни решения на правораздавателни органи на държави членки /в т.ч. и наличната българска практика/, както и действащото законодателство на Република България. Разгледана е в сравнителен план и уредбата в някои други държави членки. Трудът е предназначен главно за бъэлгарския читател - практикуващи юристи и студенти по право. Представените и защитени в Коментара становища отразяват единната научна позиция на авторите, разработена и поддържана от Института по Международно частно право в София, България.