Обществен ред и национална сигурност 1. издание - към 25 ноември 2009 г. -

Обществен ред и национална сигурност 1. издание - към 25 ноември 2009 г.
Автор:
Обем: 240 стр.
Формат в мм.: 110х180
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-12-22
Нашата цена: 6.90 лв
 

Представена е законовата уредба на принципите, задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност” като органи, чиято дейност е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.
Поместен е и Законът за специалните разузнавателни средства, който урежда условията, реда за използване и прилагане и контрола върху използването на специалните разузнавателни средства и получените чрез тях резултати.
Текстовете са анотирани с препращания между правни норми, включени в сборника, към актове по прилагането на законите и към други нормативни актове.