ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР. Т.1,2,3 - Кристина Тошева

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР. Т.1,2,3
Автор: Кристина Тошева
Обем: 200 стр.
Формат в мм.: 195x125
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Мека подвързия
Дата на включване: 1999-06-19
Нашата цена: 7.78 лв
 

Цената на том I 3600
том II - 2700 лв.
том III - 3600 лв.
Общо 9990 лв

Третият том от "История на българския театър (1904-1918)" описва един от най-важните етапи от развитието на драматичния театър в България- неговото институционализиране и професионализация. Чрез изследването на богат изворов материал се представя идеята за съграждането на театъра като символ и репрезентация на националния идентитет в модерната държава. Изграждат се представи за съизмеримостта на сценичното изкуство в България с наложените в балканския регион и в Европа традиционни модели на театралната типология.

В изследването се отдава особено значение на личностите- първостроители на националната българска сцена, през чието творческо дело се анализира противоречивият и усложняващ се процес на самоидентификацията на театъра като вид художествена дейност.

Към изданието е приложен богат справочен материал- за първи път са установени и систематизирани списъчните състави и репертоарите на съществуващите през периода театрални формации- от Народния театър до по-малките частни, кооперативни, стационарни и пътуващи трупи.

Потенциалният читателски кръг на "История на българския театър (1904-1918)" е широк- културолози, историци, естетици, театрални дейци, изкуствоведи, студенти от специализирани вузове, краеведи, почитатели на театралното изкуство.