Химия и опазване на околната среда за 10 клас. Задължителна подготовка - Георги Нейков и колектив

Химия и опазване на околната среда за 10 клас. Задължителна подготовка
Автор: Георги Нейков и колектив
Обем: 148 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Булвест 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-08-20
Нашата цена: 7.64 лв
 

Това е един малък по обем учебник, в който двете науки - химия и опазване на околната среда, са си подали ръка в името на повече материални блага за човечеството, повече чистота на въздуха, водите и почвата, повече здраве за човека и природата.

Вие ще изучавате в единство тези толкова важни за настоящето и бъдещето науки. Ще имате възможност да вникнете както в същността на процесите, които се извършват в разтворите на електролитите, така и в енергетичните промени и кинетиката при химичните реакции. Ще доразвиете и обогатите знанията си за металите и за редица химични съединения със специфични свойства и действие върху организмите и природата.

Едновременно с това ще повишите своята здравно-екологична култура, ще разберете отговорността си пред природата, ще се убедите в интердисциплинарната същност на проблема за опазване на околната среда.

Съдържанието на отделните теми, уроци и упражнения е поднесено логично, достъпно и интересно. То позволява да сравнявате и обобщавате, да интерпретирате схеми, таблици и илюстрации, да изпълнявате различни мисловни, експериментални, изчислителни и други дейности.

Главното в учебника е добре маркирано с различен шрифт и фон и допълнително разяснено с подходящи примери и илюстрации. Представено ви е богато разнообразие от въпроси, задачи, тестове, опити, любопитни факти и допълнения, които можете да ползвате по избор както за самоконтрол, така и за разширяване и обогатяване на знанията си и специфичните химични умения. За по-лесното ви ориентиране в структурата на учебника са въведени символични означения.