География и икономика за 10 клас. Профилирана подготовка - Росица Гайтанджиева и колектив

География и икономика за 10 клас. Профилирана подготовка
Автор: Росица Гайтанджиева и колектив
Обем: 94 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Иван Богоров"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-10-07
Нашата цена: 7.64 лв
 

Драги ученици, Профилираната подготовка (ПП) по география и икономика е по ваш избор, продиктуван от по-големия ви интерес към този учебен предмет.

Профилираната подготовка ще се осъществява успоредно и в тясна връзка със задължителната ви подготовка (ЗП). Нейната цел, от една страна, е по-трайно да овладеете задължителния за изучаване материал , а от друга - да се постигне надграждане - разширяване и задълбочаване на проблематиката, овладяване на нови начини за дейност в географското пространство, т.е постигане на една по-висока степен на развитие на вашата географска култура.

За всичко това много ще ви помогне тоз учебникът. Проучете го внимателно и вие ще разберете няколко съществени за успешното ви обучение неща: тематиката на учебните единици в по-голямата си част следва тематиката на задължителната подготовка - в едни случаи представена конкретно, а в други - по-обобщено; разработките на отделните теми имат обща структура, която се състои от четири взаимносвързани, но с различно предназначение единици: въведение за мотивиране и организиране на учебната дейност; първа част - свързана с актуализиране (припомняне) и .затвърдяване на знания и начини за дейност от задължителната подготовка и от подготовката ви в предходни години, които стават своеобразни опори за предстоящата дейност; втора част - съдържа задачи, насочени към овладяване на нов учебен материал, към преструктуриране, интегриране (обединяване) и прилагане на учебен материал от различни източници на информация, от ЗП, с възможности за избор на варианти на учебна дейност и трета част - други задачи, които предполагат повече творчество, личностна изява, изразяване на позиция, сътрудничество в екип и др. По този начин учебникът става надеждно средство за обучение и подготовка за зрелостен изпит.

Уважаеми колеги, учебникът, който ви предлагаме е разработен така, че наистина да надгражда задължителната подготовка в съдържателен и дейностен план и да се постигнат държавните образователни изисквания. За това допринася както подбраният учебен материал, така и приетият модел на разработките, в основата на които стои система от въпроси и задачи, учебни ситуации, поставящи ученика в центъра на обучението. По този начин учебникът става надежден ресурс за постигане на очакваните резултати.

Уважаеми родители, Профилираната подготовка е по избор на вашите ученици. Учебникът, който предлагаме е разработен така, че да осигурява възможност за постигане на държавните образователни изисквания. Ако искате да помогнете на ученика си, осигурете му учебника и му напомняйте да работи с него.