История на Русия. От най-древни времена да наши дни. Учебник - А. С. Орлов и колектив

История на Русия. От най-древни времена да наши дни. Учебник
Автор: А. С. Орлов и колектив
Обем: 632 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Труд"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-04-09
Нашата цена: 14.55 лв
 

Учебник, представящ цялата история на Русия, за последен път бе издаден в България през 1974 г. Изтеклото оттогава време, особено последните 15 години, донесе кардинални промени в живота на тази страна. В историческата наука бяха преразгледани много от смятаните по-рано за общопризнати оценки на „официалната" историография, като някои от тях, особено за съветския период, бяха заменени с напълно противоположни становища.

Учебникът обхваща периода от VI в. до 2004 г. (петнадесет столетия). Поради своя ограничен обем той не претендира за осветляване на руската история в цялата й пълнота. В сбита и достъпна форма, на основата на събития и факти в него са отразени най-важните етапи от историята на Русия от древни времена до наши дни. Разкрива се развитието на руската държавност и състоянието на руското общество през вековете, особеностите на руския, съветския и постсъветския манталитет; значението на реформите, контрареформите и революциите в историята на Русия. Значително внимание е отделено на развитието на културата, науката, обществената мисъл. Схемите и таблиците в учебника дават по-ясна представа за системата на висшето, централното и местното управление в Русия през вековете.

За улеснение на българския читател учебникът е допълнен с пояснения под линия, с карти, с терминологичен речник и със списък на съкращенията (абревиатурите), появили се в съветския период от развитието на Русия.

Учебникът е предназначен за преподавателите във висшите учебни заведения и студентите историци, за учителите по история и всички, които се интересуват от историята на Русия.