Найден Геров в историята на българската наука и култура - Съст. Веса Кювлиева-Мишайкова

Найден Геров в историята на българската наука и култура
Автор: Съст. Веса Кювлиева-Мишайкова
Обем: 302 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-10-14
Нашата цена: 11.52 лв
 

Сборникът съдържа докладите от Националната конференция с международно участие (13-15 ноември 2000 г.), посветена на личността и делото на големия възрожденски книжовник, просветител, общественик и дипломат Найден Геров (по повод сто години от кончината му).

Най-многобройни са докладите за Н. Геров като лексикограф, създател на първия по рода си у нас петтомен тълковен „Речник на блъгарский язик" (1895-1904). Този уникален труд е отправна точка за изследването на разнообразни езиковедски проблеми — началото на българската лексикография, историческата приемственост в развоя на българската лексикална система, намерила отражение в Геровия речник, славянски лексикални успоредици, етимология на редки диалектни думи, обяснени от Н. Геров, езиковата картина на света в представите на българина от XIX в., споровете за т. нар. етимологичен правопис в „Речник на блъгарский язик" и др.

Общата представа за многостранното и мащабно дело на Н. Геров се допълва от материалите за дейността му като учител в Копривщица и особено в Пловдив, за активната му борба срещу фанариотите, за утвърждаването на родния език в българските училища и за извоюване на църковна независимост. Засегнат е и проблемът за Н. Геров като дипломат — руски вицеконсул в Пловдив, ревностно подпомагал българското националноосвободително движение.

За тематичното многообразие в сборника допринасят и изследванията в областта на съвременния български книжовен език и на славянското съпоставително езикознание.

Поради сложността на графиката и правописа в текстовете от Речника на Н. Геров са запазени предпочитанията на авторите.