Биология и здравно образование за 9 клас. Профилирана подготовка - Мария Шишиньова и колектив

Биология и здравно образование за 9 клас. Профилирана подготовка
Автор: Мария Шишиньова и колектив
Обем: 72 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-10-23
Нашата цена: 8.19 лв
 

„Биология и здравно образование за 9. клас-профилирана подготовка" допълва учебника за задължителна подготовка. В учебника за задължителна подготовка и в настоящото допълнение са разработени всички теми от програмата за второ равнище на Държавните образователни изисквания. Това допълнение дава възможност учебникът да се ползва и за профилирана подготовка (ПП) на учениците от девети клас на гимназиите с прием след завършено основно образование, както и за ПП на учениците от девети клас на СОУ и гимназиите с прием след седми клас.

Използването на двете книжни тела за един учебен предмет позволи да не се намалява качеството на художественото оформление, което е изключително важно за обучението по профилирана подготовка. В общото съдържание на страници 4 и 5 е отразена последователността на всички теми. За улеснение темите от учебника за задължителната подготовка са изписани без номериране, а тези за профилирана подготовка са номерирани последователно. Така лесно може да се ползват учебникът и допълнението. Те съдържат всички знания, които трябва да се усвоят за успешно покриване на стандартите от второ равнище.

Оформлението на допълнението съответства на това в учебника. Задължителните понятия са откроени в рамка. На фон е разграничено краткото обобщение на съдържанието в края на всеки урок.

В допълнението са използвани отново схеми и богат снимков материал, графики и таблици. Много от илюстрациите носят допълнителна информация или онагледяват явления и закономерности. След уроците са обособени рубриките „Въпроси и задачи" и „За любознателните", както и в учебника. С отговорите на въпросите и с изпълнението на задачите вие ще усвоявате знанията и ще контролирате уменията си.

След някои от разделите са включени теми за семинарни уроци, лабораторни занятия и задачи за обобщение и преговор. Те ще помогнат за систематизиране на знанията от съответния раздел и за затвърждаване на понятията.