Античност. Средновековие. Съвременност. Сборник студентски изследвания - Съст. Елка Бакалова

Античност. Средновековие. Съвременност. Сборник студентски изследвания
Автор: Съст. Елка Бакалова
Обем: 286 стр.
Формат в мм.: 150х215
Издател: ИК "Нов български университет"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-12-02
Нашата цена: 11.28 лв
 

На десетата година от съществуването на Нов български университет се оказа, че вече имаме значителен брой студенти, които не само притежават сериозна подготовка в различни области на хуманитаристиката, но и подчертан интерес и способности за изследователска работа. Тук представяме научните резултати, постигнати от студенти в департамент „История на културата". В своите самостоятелни работи за различни нива на обучението - семинарни и курсови работи, бакалавърски и магистърски тези - някои от тях успяват да разработят с достатъчна пълнота и научна прецизност, а понякога и с оригинални идеи, недостатъчно изследвани теми или проблеми, да документират и анализират непубликувани паметници на изкуството. Тези работи, преработени като научни статии под ръководството на преподавателите от департамента, публикуваме в този сборник. По желание на авторите сборникът е посветен на 60-годишнината на ръководителя на департамента проф. Иван Маразов.

Научните приноси в тези изследвания са плод както на самостоятелните усилия на авторите, така и на концепцията на програмите в департамента да се даде на студентите една задълбочена и разностранна подготовка в различни области на хуманитаристиката. Но преди всичко те са култивирани в специфичната атмосфера на Нов български университет, която стимулира позитивната конкурентност.

Сборникът съдържа студентски изследвания, публикувани в чест на проф. Иван Маразов. Представените теми изследват храма “Св. Георги” в с. Долни Лозен, тракийския военен танц, маската и отвъдното, иконографските особености на Богородичния Акатист в Арбанашките църкви от ХVІІ - ХVІІІ в., ритуала в картините на Златю Бояджиев, чудотворната икона в църквата в Асеновград, зодиака като рамка на човешкото време, иконоборството и иконопочитанието, фантастичните животни в тракийската древност и др.