Евроинтеграция и административна реформа. Сборник от доклади на конференция - семинар - Съст. Людмил Георгиев

Евроинтеграция и административна реформа. Сборник от доклади на конференция - семинар
Автор: Съст. Людмил Георгиев
Обем: 48 стр.
Формат в мм.: 215х285
Издател: ИК "Нов български университет"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-12-02
Нашата цена: 5.46 лв
 

Сборникът съдържа материали, свързани с европейските принципи на публична администрация, достъпа до информация в някои европейски администрации, икономическите аспекти на присъединяването на България към Общата европейска отбрана, подобряването на услугите, предоставяни от публичната администрация, управлението на човешките ресурси в България, административната реформа и европейската интеграция и др.

Докладите, както уважаемият читател сам ще констатира, са посветени на някои от важните проблеми в така очертаната рамка и по-конкретно на принципите за изграждане на публичната администрация, на програмните насоки за организация на администрацията, на правилата за предоставяне на информация, на икономическите аспекти на присъединяването към общата европейска отбрана, на управлението на човешките ресурси, на предоставяните услуги от публичната администрация. Безспорно, те не включват всички проблеми на административната реформа, но са необходимо начало за тяхното разкриване и изучаване.

В този смисъл приемаме, че публикуваните доклади представляват добра основа за допълващи изследвания, както и добро учебно помагало. Уверени сме, че проявеният интерес на студентите по Публична администрация и на изследователите в тази област ще потвърди нашите очаквания.