TTL интегрални схеми - Джобен справочник I и II том -

TTL интегрални схеми - Джобен справочник I и II том
Автор:
Обем: 600 стр.
Формат в мм.: 125x190
Издател: ИК "Техника"
Мека подвързия
Дата на включване: 1999-07-05
Нашата цена: 13.65 лв
 

Джобният справочник за ТТL интегрални схеми е разделен на три части - съответно за схемите с номера от 7400 до 74200, от 74201 до 74640 и от 74641 до 7430640.
Справочникът съдържа информация за всички TTL компоненти, предлагани от основните производители в света. Посочени са данни за всички серии - стандартна, L,LS,AS,ALS,H и F.
Форматът и начинът на оформление на справочника максимално улесняват ежедневното му използване в практиката.
Обща информация за TTL. интегралните схеми от различните серии и типичните параметри за всяка серия са дадени в уводната част. По-нататък всеки компонент е описан на отделна страница, разделена на осем полета.
В първото поле е дадено схематичното изображение на компонента с разположението и означенията на изводите и опростената структурна (логическа) схема. Следват кратко описание на компонента и описание на неговото действие, съпроводено с таблица на състоянията (таблица на истинност).
В четвъртото поле са посочени основните приложения на всеки компонент, а в петото - най-важните характерни за него параметри. Следва таблица, показваща сериите, в които се произвежда съответната ТТL интегрална схема.
Последните две полета съдържат наименованието и номера на компонента, набрани с различен шрифт, което улеснява справките В края на справочника са дадени таблици на производителите за всеки компонент и всички серии. Тази изключително ценна информация се допълва от списъка на производителите