Correspondence and Communications in Shippig. Handbook - Vyara Petkova, Sonya Toncheva

Correspondence and Communications in Shippig. Handbook
Автор: Vyara Petkova, Sonya Toncheva
Обем: 460 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Стено"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-12-12
Нашата цена: 16.38 лв
 

Живеем в свят, в който комуникациите са от първостепенно значение. Търговското корабоплаване е немислимо без надеждни средства и умения за комуникация. Прогнози за времето и за навигационната обстановка трябва да се приемат, мястото на кораба да се уточни, за инциденти по време на рейса да се докладва, пристигането и отплаването на кораба да се извести, заявки за гориво, вода, хранителни продукти и ремонт да се направят, пилот да се поиска, рекламации да се отправят, спорни въпроси да се решат, сметки да се уредят, помощ да се поиска и окаже на бедстващ кораб. Съобщения се изпращат от кораба до брега, от брега до кораба, от кораб до кораб.

С разработването на ръководството „Кореспонденция и комуникации в корабоплаването" авторите са си поставили задачата да отговорят на нарасналите изисквания за по-ефективно морско общуване чрез различните канали, начини и средства за комуникация, с които са оборудвани съвременните търговски кораби. Целта е да се подобрят и разширят лингвистичните и практическите умения на всички посветили се на морската професия: да могат навигаторите и механиците по корабите по-умело да попълват конвенционалните checklists, да приемат и изпращат съобщения по GMDSS, да разговарят по VHF, като използват Стандартните фрази на IMO, да съставят по-прецизни и уместни писма, капитански рапорти, свидетелски показания, морски протести, а морските специалисти на брега, администраторите, операторите и агентите по-успешно да ръководят и осигуряват корабите, като по този начин се намалят рисковете за безопасно управление на корабите и в крайна сметка за околната среда.

Съдържанието напълно съвпада с учебните програми по английски език на курсантите и студентите. Съобщенията - образци са добра база за усвояване спецификата на текста в търговските писма, в GMDSS съобщенията и техните лингвистични и терминологични особености. В този смисъл книгата е предназначена за всички ангажирани с корабоплавателен бизнес, за командните състави на търговските кораби, за преподаватели по английски език, за курсанти и студенти.