Старобългарското анафорично местоимение и неговите новобългарски застъпници. Произход на формите - Тодор Ат. Тодоров

Старобългарското анафорично местоимение и неговите новобългарски застъпници. Произход на формите
Автор: Тодор Ат. Тодоров
Обем: 234 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-01-10
Нашата цена: 8.64 лв
 

Трудът е първото цялостно монографично системно-структурно изследване в нашата езиковедска литература за произхода на цял (под)клас думи. Той е второто по ред цялостно монографично българско диахронно системно-структурно изследване след книгата на В. И. Георгиев „Основни проблеми на славянската диахронна морфология" (София, 1969). В него се разглежда в общославянски, балкански, индоевропейски и общолингвистичен план произходът на всички форми на старобългарското анафорично местоимение с ие. деиктичен елемент *1- или *уо- и на всички издирени негови книжовни и диалектни новобългарски застъпници (него, го, нему, му, нея, я, им и т. н.), повечето от които не са обяснявани или са погрешно или неточно обяснявани досега. Подработен е съобразен със спецификата на старобългарското анафорично местоимение и на неговите новобългарски застъпници системно-структурен диахронен метод на анализ — на базата на формулирани от В. И. Георгиев принципи на славянската диахронна морфология. Обогатена е с нови положения методологията на системно-структурната диахронна морфология.

Монографията представлява интерес за всички езиковеди, най-вече за българисти, старобългаристи, слависти, балканисти, индоевропеисти, компаративисти, както и за всички, които се интересуват от загадката за произхода на думите.