"Тангра" - знак на българите - Васил Томов

"Тангра" - знак на българите
Автор: Васил Томов
Обем: 208 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Зимек-99"
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-01-13
Нашата цена: 6.37 лв
 

Космосът съществува обективно.

Земният разум е неделима част от Космическата разумност. Човешкото общество е еволюирало до равнище, което му позволява целенасочено изследване на Космическата реалност.

От позициите на бъдещата Космическа мирогледна система се предлага съвременно осмисляне за "Тангра" - СъСъздател на троично ниво от Инволюционната Йерархия на нашата Планетна Система. Прави се изводът, че "Тангра е най-високото ниво от Космическата Йерархия, за което е спускана информация от Космоса на планетата Земя. Проследява се връзката между "Тангра" и българите. Анализират се редица разновидности на знак "Тангра" и тяхната енергетика.

Разглежда се универсалността на знак "Тангра". Във Част Втора като Приложение се предлага подход за преход от съвременното човешко мислене към Космическото, за отваряне съзнанието на земното човешко същество към Космоса.