Митра и Заратустра. В търсене на християнската предистория - Шарл Отран

Митра и Заратустра. В търсене на християнската предистория
Автор: Шарл Отран
Обем: 308 стр.
Формат в мм.: 145x210
Издател: ИК "Шамбала"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-07-03
Нашата цена: 10.92 лв
 

Второ издание

Зороастризмът е една от най-великите, чисти и красиви религиозни системи, практикувани в стария свят. По отношение на възвишеност на морала тя напълно може да се сравни с будизма и християнството. Зороастризмът е доминиран от изначалния постоянен конфликт между Ормузд (силата на доброто) и Ахриман (силата на злото). Идеите за добро и зло, за чистота и благородство намират тук огромно поле за изява - властта на Ахриман се увеличава с всяка липса на свят закон, обратно - всяко добро действие улеснява и приближава идването на Царството на Ормузд.
Изискванията на закона са - добра мисъл, добра дума, добро действие. Вестта за спасителя Саошянт, който идва в Края на Времето, за да проповядва очистване и покаяние до самия Страшен Съд; за всеобщо възкресение на телата; за идването на Царството на Доброто, пронизват всичко в зороастризма със своята смирена надежда.
Очевидно е влиянието на тези основни зороастрийски постулати върху юдеизма и християнството.
В "Митра и Заратустра" са изложени изключително интересните идеи на ШАРЛ ОТРАН за връзките между митраизма и зороастризма, и за влиянието на тези две влиятелни древни религии върху юдаизма и особено върху ранното християнство.