Социални норми и традиции в репродуктивното поведение на българите - Ветка Жекова

Социални норми и традиции в репродуктивното поведение на българите
Автор: Ветка Жекова
Обем: 118 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-02-13
Нашата цена: 4.32 лв
 

Ветка Жекова е старши научен сътрудник в Центъра за изследване на населението при БАН, секция „Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство". Завършила е математика и математическа статистика в СУ „Св. Климент Охридски". Специализирала е теория на извадкови наблюдения и методология на социално-демографски изследвания и на изследване на общественото мнение в Мичиганския университет, САЩ. Доктор е на икономическите науки и старши научен сътрудник по статистика и демография. Автор е на студии, статии и монографии по проблемите на българското семейство и политиката за населението в условията на социалната промяна. Предмет на нейните изследвания са съвместното използване на изчерпателната и репрезентативната форма на наблюдение в рамките на едно преброяване на населението и жилищния фонд, методологията на изследване на раждаемостта и репродуктивното поведение по време и след общите преброявания на населението.

Участвала е в разработки, свързани с изучаването на демограф-ското поведение на жените, заети в частния сектор, проблемите на многодетните семейства, условията за живот на хората от третата възраст, демографската стратегия и политика за населението в прехода към пазарно стопанство. В тази книга Ветка Жекова представя резултати от изчерпателни и репрезентативни изследвания, в голяма част от които има лично участие.