Принципът на конструктивизма в граматичната семантика на българското просто изречение - Мери Лакова

Принципът на конструктивизма в граматичната семантика на българското просто изречение
Автор: Мери Лакова
Обем: 334 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-03-13
Нашата цена: 12.48 лв
 

В книгата се разгръща идеята, че може да бъде построено виртуално дърво на синтактичните структури на всички видове български изречения. Проследени са генеративните и депендентните структури на всеки отделен тип изречения. Предлага се идеята, че съществуват именна и глаголна фраза — главна, средна и малка, — като всяка от тях получава различен тип разширения. За пръв път се формулира съществуването на принцип на конструктивизма в граматичната семантика на българското изречение, съгласно с който както синтактичните, така и морфологичните категории са построими величини. С това се поставя началото на конструктивистко направление в лингвистиката. Представена е семантичната структура на българското изречение, като се установява, че такава структура имат и редица други естествени езици. В третата част се анализират семантичните структури на всички морфологични и потенциално морфологични категории в българския език, установява се и йерархията между тези категории. Правят се изводи за равнищата на прилагане на морфологичните категории към йерархичната структура на изречението, за вътрешната структура по семантични признаци на всяка морфологична и потенциално морфологична категория. Прилагат се математически методи при формулирането на всяка от проблемите.

Книгата представлява интерес за специалисти по българско и общо езикознание, за студенти по филология и за всички, които се интересуват от проблемите на структурата на езика.