Форма с тояга ТАЙДЗИГУН Бокс на Великия Предел -

Форма с тояга ТАЙДЗИГУН Бокс на Великия Предел
Автор:
Обем: 152 стр.
Формат в мм.: 125х195
Издател: ИК "Шамбала"
Мека подвързия
Дата на включване: 1999-07-11
Нашата цена: 5.46 лв
 

Тази книга представлява методическо ръководство за усвояване на комплекса от китайски упражнения ТАЙДЗИГУН. В него се съдържат 36 движения със самостоятелни наименования и 24 основни начина на въртене на тояга. Тоягата може да служи като средство за укрепване на здравето, а при необходимост и като средство за самозащита.

В техниките с тояга са заложени всички основни принципи на Тайдзицюан, които представляват вътрешното съдържание на системата. Поколения китайски майстори, които са разработвали системата за работа с тояга, са отбелязали в самото начало, че неговите преимущества като вид оръжие е очевидна. Тоягата е потомък на копието и много от прийомите им са сходни.

Упражненията дават широко разкрепостяване на движенията, изящество и голяма амплитуда при използване на инерционните сили, като движенията се изпълняват бавно, леко, меко, и с равномерна скорост се описват окръжности, т.е. имат кръгла форма, подобно на движенията при Тайдзицюан.

Тайдзи гун е сравнително нова тренировъчна система, чиито предшественици са древнокитайски системи като Тайдзи цюан (Бокс на Великия Предел), Тайдзи джян (Тайдзи с меч), Тайдзи дао (Тайдзи със сабя), Тайдзи чян (Тайдзи с копие).