Microsoft - center cellpadding='3' cellspacing='3' border='0' w

Microsoft Visual C++.NET. Професионални проекти
Автор: Сам Кишор
Обем: 912 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Duo Design "
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-03-18
Нашата цена: 25.80 лв
 

Използвайте Visual C++ .NET за решаване на реални професионални задачи

С десет подробно разгледани проекта, "Microsoft Visual C++ .NET Професионални проекти" е вашият ключ към овладяване на силата на Visual C++ .NET. Всеки един проект разглежда специфични възможности на Visual C++ .NET и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате за професионални цели.

Създаване на автоматична банкова система

Започвайки с четири таблици на банкова база от данни, ще разработите MFC-базирано приложение с Visual C++ .NET, което позволява на потребителите добавяне, изтриване и промяна на записи. Ще разширите знанията си за SQL Server 2000, докато реализирате достъпа до данните във вътрешния слой.

Реализиране на GDI+, СЪБИТИЯ и ДЕЛЕГАТИ в ПРИЛОЖЕНИЕ на MANAGED C++

Ще се запознаете с основите на програмирането на Managed C++ и с други базови понятия като GDI+, събития и делегати. Ще разширите уменията си, прилагайки наученото за създаване на малка програма за рисуване - EasyTool.

Създаване на компоненти за многократна употреба

Използвайки СОМ технологията, ще разработите приложение за валидация на кредитни карти. Този проект представлява описание на стъпките, използвани за създаване на компоненти за многократна употреба, и съдържа изчерпателно разглеждане на СОМ обекти и библиотеки, както и инструкции за прилагане на СОМ обекти с използване на ATL.

Работа с мрежи и отдалечено взаимодействие с VISUAL C++.NET

Чрез създаването на чат приложение ще усвоите основите на работата с мрежи във Visual C++ .NET. Ще се запознаете със сокетите и ще научите стъпките, необходими за програмиране със сокети. Ще усвоите и основите на отдалеченото взаимодействие във Visual C++ .NET чрез създаване на програма за тестове.

Създаване на асемблирани блокове и взаимодействие между COM и .NET

Започвайки с обзор на интеграцията между приложения, ще изпълните всички необходими стъпки за реализиране на взаимодействие между компоненти СОМ и .NET. След като завършите проекта, ще се научите да използвате услуги СОМ+ от асемблирани блокове на .NET.