Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване - Съст. Ст. н. с. дин Рачко Попов и колектив

Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване
Автор: Съст. Ст. н. с. дин Рачко Попов и колектив
Обем: 478 стр.
Формат в мм.: 205х295
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Твърда подвързия
Дата на включване: 2003-03-26
Нашата цена: 26.88 лв
 

Деветият по ред том от поредицата на Етнографския институт с музей към БАН „Регионални етнографски проучвания на България" е посветен на народната култура, фолклора и езика на населението от Сакар планина. Авторският колектив представя историко-демографска характеристика на местното население и подробно описание на неговата народна архитектура и домашна уредба, на основните поминъци (земеделие и скотовъдство) и занаяти, на традиционния ежедневен и празничен женски и мъжки костюм. Обстойно са разгледани народните вярвания (космогония, демонология и митология), календарните празници, обичаите, свързани с раждането, сватбата и смъртта и системата на семейно-родовите отношения. На богатото художествено наследство на населението от Сакар планина са посветени студиите върху народната проза, музикалния и танцовия фолклор. Представени са и специфичните за региона народни диалекти. Сборникът съдържа и пълна библиографска справка върху изследванията на Сакарския край.