- center cellpadding='3' cellspacing='3' border='0' w

Съдови заболявания на окото
Автор: Петя Василева
Обем: 216 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Стено "
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-05-09
Нашата цена: 13.47 лв
 

Предлаганата монография е умело съчетание на съвременните знания по въпроса за съдовите заболявания на окото със собствения опит на автора. Този опит отразява оригиналните проучвания на чл. кор. проф. д-р Петя Василева в продължение на 30 години, като включва и части от дисертационните и разработки, съответно реинтерпретирани в светлината на новите схващания за процесите на апоптоза и невропротекция в окото. Част от тези изследвания са извършени в Клиничния институт за експериментална офталмология при Университета в град Бон (директор проф. Вайгелин) след спечелване на Хумболтова стипендия. Особено важни за офталмологията са разделите за връзката на очните съдови промени с тези при други исхемични състояния и инциденти в организма с дълбокото разбиране и внушение за необходимостта от комплексен подход към човека в неговата биологична и социална цялост. Тези раздели имат интердисциплинарен характер, както и монографията по същество. Интерес представляват и разделите за авторегуларните процеси в ретинените съдове, както и за приложението на някои авангардни диагностични методи - с критична оценка на информативната им стойност. Тези проучвания са в основата на създаването на модерни терапевтични стратегии, в което е практически приложната стойност на настоящия труд. Като цяло монографията касае очни заболявания с голяма социална значимост - по честота, тежест и ранна инвалидизация на болните. Голяма част от становищата и изводите в настоящата монография впечатляват с популационния си подход и превантивна насоченост, като продължават най-добрите традиции на българската офталмологична школа от времето на акад. Константин Пашев и проф. Иван Василев. Не случайно вниманието на автора е насочено към тези проблеми, като се има предвид, че чл. кор. проф. д-р Петя Василева се е наложила в международните среди и е единственият за България офталмоепидемиолог.