Съвременни проблеми на паркинсонизма. Доклади от юбилейната научно-практическа конференция по неврология -

Съвременни проблеми на паркинсонизма. Доклади от юбилейната научно-практическа конференция по неврология
Автор:
Обем: 300 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-06-19
Нашата цена: 19.20 лв
 

Паркинсоновата болест е тежко хронично заболяване на централната нервна система с голямо медикосоциално значение поради неблагоприятния му ефект върху трудоспособността на болните и тяхното постепенно инвалидизиране. На неврологията с акцент на Паркинсоновата болест е посветена Юбилейната научно-практическа конференция на Републиканския неврологичен диспансер при ВМИ — София, състояла се на 13—15 април 1995 г. в Боровец.

Изнесените на този научен форум трудове се съдържат в предлагания сборник, който предимно поради финансови затруднения се публикува със закъснение, но запазил своята научна стойност и актуалност.

На вниманието на читателите са представени научни разработки и съобщения из областта на стационарното и извънстационарното лечение на паркинсоново болните. Задълбочено са разгледани етиологията, болестността, заболеваемостта, клиничната характеристика, ранната профилактика, трудово-лекарската експертиза и комплексното лечение на паркинсонизма. Разгледани са и резултатите от експериментираните схеми на лечение с нови медикаменти на Паркинсоновата болест, както и важни въпроси от областта на социалната неврология.

През последните години диспансеризацията се наложи като съвременен метод за решаване на проблемите на много заболявания и особено на паркинсонизма — на този въпрос са посветени немалко статии в книгата. Особено голямо значение придоби проблемът за невроепидемиологията и паркинсонизма след включването му в научната проблематика на СЗО през 1959 г.

Като обхваща широк кръг от такива важни проблеми, сборникът представлява интерес за лекарите — невролози, психиатри, неврохирурзи, физиотерапевти, за специалистите по социална медицина и за общопрактикуващите лекари.