Психология на свободата и ситуацията на социална промяна - Румяна Божинова

Психология на свободата и ситуацията на социална промяна
Автор: Румяна Божинова
Обем: 174 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-06-20
Нашата цена: 4.80 лв
 

Румяна Божинова е старши научен сътрудник в Института по психология при БАН, д-р на психологичните науки. Работи в секция „Психология на личността и генетична психология". Публикациите й са посветени на базови психологични механизми на личностната активност - мотивация, целеобразуване, стратегии на поведение на индивида в различен тип ситуации. През последните години тя отделя внимание и на личностния аспект на ефектите на представяното от медиите насилие.

Книгата представя социалнопсихологично изследване върху субективното измерение на свободата в контекста на протичащата в страната социална промяна. Отделено е специално място на теоретичните въпроси за свободата като психологичен феномен и за социалната промяна като ново условие за реализиране на личната свобода. Основният акцент в труда са емпиричните изследвания, които проследяват множество индивидуални интерпретации на свободата във връзка с решаването на актуални за периода на промяна проблеми като професионалната реализация, финансовия дефицит, екологичната застрашеност и др. Показано е значението на определени личностни и индивидуални особености за границите, в които е възприемана свободата на избор.

Монографията представлява интерес за психолози, социолози, философи, социални работници, както и за всички, които се интересуват от личностните и социалнопсихологичните механизми на регулация на поведението на индивида.