Гимнастическите дружества в България и приносът на “Дунавски юнак” – Лом за развитието на физическата култура 1895-1945 - Зоя Апостолова

Гимнастическите дружества в България и приносът на “Дунавски юнак” – Лом за развитието на физическата култура 1895-1945
Автор: Зоя Апостолова
Обем: 339 стр.
Формат в мм.: 205х285
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-10-05
Нашата цена: 35.52 лв
 

Авторката си поставя за цел да изясни мястото, ролята и приноса на Ломското дружество „Дунавски юнак" в появата и дейността на общобългарския Гимнастически съюз „Юнак". Въз основа на документи и снимков материал, част от които се публикуват за първи път, се проследява възникването на дружеството през 1895 г. и усилията на Л. Айер, В. Абаджиев, Т. Митев и др. за неговото разрастване и укрепване.

Специално внимание е отделено не само на участието му в националните прояви на юнашкото движение - конгреси, събори, излети, включването му в Доброволческия легион по време на войните и в създаването на селски юнашки дружества и др., но и в международните изяви -първата олимпиада в Атина, гостувания на чуждестранни другжества. Стремежът е да се докаже, че значимостта на Ломското юнашко дружество не е само регионална, но и общонационална. То е сред основоположниците на организираното юнашко движение в България.

В представената галерия от образи на държавни, обществени и културни дейци, лекари, учители, търговци, ученици, селска интелигенция и др. се откроява ясно обединяващата ги идея -„Здрави и силни - дружно за Отечеството!"

Читателят естествено ще стигне до извода, че юнашкото движение допринася за физическото, културното и духовното усъвършенстване на българина, за активизирането и обогатяването на обществения живот, за възникването и развитието на гражданското общество в следосвобожденска България.